top of page
गोपनीयता नीति

अप्रिल २, २०२१ अपडेट गरिएको

اور

निम्नलिखित Doppel कनेक्ट LLC द्वारा सबै सफ्टवेयर विकास संग सम्बन्धित गोपनीयता नीति रूपरेखा।

اور

Doppel कनेक्ट LLC द्वारा सफ्टवेयर विकास युनिटी इञ्जिनको संयोजनमा सिर्जना गरिएको हो। डोपेल कनेक्टले युनिटको सहकार्यमा तेस्रो पक्षहरूद्वारा संकलन गरेको भन्दा बाहिर यसको प्रयोगकर्ताहरूबाट कुनै पनि थप जानकारी संकलन गर्दैन। सबै प्रयोगकर्ताहरूले निम्न लिंकमा गएर एकता गोपनीयता नीति पहुँच गर्न सक्दछन्:

اور

एकता गोपनीयता नीति

اور

اور

bottom of page